co-creatie

 

Via de methode van co-creatie werken we samen met professionals uit het onderwijs, het werkveld en studenten vernieuwende (onderwijs)concepten uit. In een co-creatiesessie werken we vanuit een uitdaging (challenge) en volgens vaste stappen die je steeds dichter bij een concrete uitwerking brengen. Door input vanuit verschillende perspectieven resulteert dit vaak in verrassende en rijke concepten waar we echt mee aan de slag kunnen. De uitkomst van een co-creatie draagt bij aan een inspirerend onderwijsprogramma en duurzame samenwerking met het bedrijfsleven. 

Wilt u meer informatie of heeft u een specifieke vraag?

We gaan graag met u in gesprek.

Marieke Kuijper

Bellen:

Mailen: